Syllabus
  • University Address

    Gaurishankar (G.S) Mahavidyalaya,Gairi Kalan, Khunsapur, Jaunpur,Uttar Pradesh - 222141

  • Contact Number
    +91 - 7021213636 +91 - 8424010000 +91 - 8299056499