Contact Detail
  • Gaurishankar (G.S) Mahavidyalaya,Gairi Kalan, Khunsapur, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222141
  • gsmahavidyalay@gmail.com
  • +91 - 7021213636
  • +91 - 8424010000
  • +91 - 8299056499

Leave Us A Message

Stay Up To Date